Nytt banekart på Lerkehaug

Banen er nettopp oppdatert med et par endringer. Etter hull 7 har det kommet inn to nye hull som erstatter gamle hull 14 og 15. Banen er i 2023 par 59 og har en lengde på 1764 meter.

Disc Golf Metrix er også oppdatert:
https://discgolfmetrix.com/course/33807